HİJYEN & KALİTE

En büyük tescil ve ödül müşterilerimizin yorumları ve takdiri ama biz teknik olarak da belgelerimizi göstermekten gurur duyuyoruz.

En büyük tescil ve ödül müşterilerimizin yorumları ve takdiri ama biz teknik olarak da belgelerimizi göstermekten gurur duyuyoruz.

Med Yemek & Servis olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’ni uygulayarak %100 gıda güvenliğini sağlıyoruz. Hijyenik ve lezzetli yemekler üretmek için tedarikçi seçiminden son ürün size ulaşana kadar her süreçte titizlikle çalışıyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kurulduğumuz 1993 yılından günümüze edinmekte olduğumuz deneyimlerimizi değişime, gelişime ve büyümeye yönelik kullanır, her zaman mükemmeli vizyonumuzun temeli olarak görürüz.

Temel görevimiz olarak insana, topluma ve doğaya saygı ilkesiyle kaliteli ve güvenli gıda üretimini ve sunumunu gerçekleştiririz.

Dinamik ve pozitif yapımızı sürekli kılarak müşteri odaklı çalışırız.

Kaliteli üretimin doğru altyapı ve nitelikli eleman gücünden geçtiğini kabul ederek gerekli yatırımları gerçekleştirir, konusunda deneyimli ve eğitimli elemanlar istihdam ederiz.

Kuruluş amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın kişisel gelişimini destekler ve bunun için sürekli eğitimlerle kuruluşumuzun gelişimine katkı sağlarız.

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek suretiyle yönetim ve tüm çalışanlarımızla sektörümüzün geleceğinin şekillenmesine katkı sağlarız.

Yasal şartlara, müşteri şartlarına ve politikamıza bağlılıkla sürekli kıldığımız sistemimizi, süreçlerimizi ve üretimimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için çalışırız.

Genel Müdür
F. Burcu Çataltepe Akcan

KALİTELİ VE SAĞLIKLI YEMEĞE ERİŞEBİLME, HER ŞEYDEN ÖNCE BİR İNSANLIK HAKKI, BİR YAŞAM HAKKIDIR!

Toplumun tüm kesimlerinin kendi yaş ve durumlarına uygun en sağlıklı besinlere erişebilir olmaları, gıda ve tarım üreticilerinin tamamı için en önemli amaç olmalıdır. Kaliteli ve sağlıklı gıda üretimi için içsel faktörler olarak sayabileceğimiz 5 temel faktör çok önemli:

1.Sağlıklı hammadde temini

Sağlıklı ve kaliteli hammadde kullanmadan, uygun şekilde üretim yapmanız mümkün değil. Bu yüzden tedarik zincirinin tam anlamıyla kontrol altında tutulması, firmaların kendi hammadde speklerini tanımlaması ve bu doğrultuda temin etmesi gerekiyor. Ayrıca da her satın alma yapılabilecek firma ile değil kendi özelliklerine uygun, kaliteli firmalardan alışveriş yapması gerekiyor.

2.İnsan kaynakları

Farkındalığı olmayan çalışanlar ile sağlıklı ve kaliteli gıda üretimi mümkün değildir. Yetkin, kendine ilerlemeyi hedef edinmiş, kalifiye insan kaynağı ile çalışılması gerekiyor. Bunun için işletme yönetiminin, oryantasyondan başlayarak çalışanın tüm iş hayatı boyunca eğitimlerini sağlamalı. Eğitimler sayesinde tüm çalışanlar hijyen başta olmak üzere diğer kaliteli üretim hususlarında bilinçli olmalı.

3.Yöntem

Gıda güvenliğini sağlamak için kuruluşlar, üretim ve tüm çalışma yöntemlerini dokümante ederek belirli bir güvence altında standart hale getirmesi gerekir. Çalışan inisiyatifine bağlı olmayan, kurumsal ve kontrollü üretim için yöntemi tanımlamak, kriterleri belirlemek ve mevzuatın zorunluluğu gereği Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları uygulamalarının temel prensiplerini yerine getirmek gerekiyor.

4.Makine-Ekipman yönetimi

Catering firmalarında makine ve ekipmanların ömürleri ve durumları göz önüne alınarak süreli bakımları gerçekleştirilmeli. Bununla beraber gıda işlemeye ve sağlığa elverişli üretim için uygun araç-gereç ve ekipman kullanılmalı. Örneğin aliminyum kaplara, bakır ekipmana, ahşap gereçlere, makine yağlarına, gıdaların içine düşebilecek parçalara dikkat edilmeli. Tüm mutfak gereçlerine göstereceğimiz özen ile müşterilerimizin de kendi sağlığına dikkat etmiş oluyoruz bir anlamda. Bunların yanı sıra, makine ve ekipmanları kullanacak çalışanların da kullandıkları donanım hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, gerekiyorsa eğitim almalarını sağlamalıyız.

5.Ortam şartları

Gıda güvenliği için olmazsa olmaz şartlardan birisi de ortam şartları, diyoruz. Giriş-çıkışların kontrol altında tutulması, ortamın kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir materyalden yapılmış olması, zemin-duvar ve tavanın buna uygun olması, uygun bir aydınlatma ve havalandırmaya sahip olması gibi pek çok şartın kuruluş içerisinde yapılandırılmış olması gerekiyor. Kısaca, bir yemek üretim işletmesinin tasarımının “hijyenik” olması gerekli.

Kaliteli ve sağlıklı gıda üretimin 5 önemli faktörü bunlardır. Bunlar, kuruluş tarafından ne dereceye kadar kontrol ediliyorsa, benimsenmişse; üretilen gıdanın kalitesi ve sağlıklılığı da yüksek olur.